TRIVIA
wetenswaardigheden over Geheim Agent
WIE WAREN DE MAKERS VAN GEHEIM AGENT?

handtekening op nr 47

In de Matla stripcatalogus heet het "Tek/scen onbekend". De boekjes zijn heruitgaven uit Engelse zg. 'Pocket Librarie' series van uitgevers als Fleetway en Pearson. Voor veel tekenaars uit de hele wereld een dankbare broodwinning, en een goede leerschool. De uitgaves voor de niet-engelstalige markt zijn verzorgd door het Spaanse agentschap Selecciones Ilustradas (Barcelona, opgericht in 1953), dat ook veel voor Amerikaanse series leverde. Uitgever /oprichter Josep Toutain produceerde de boekjes, voor meerdere taalgebieden. Hier en daar zijn handtekeningen van de makers te ontwaren in de verhalen, of op de covers.

TOP
ZEG HET MET BLOEMEN

20 fleurige opdrachten


De eerste twintig delen van Geheim Agent zijn eigenlijk een aparte reeks. Niet alleen zien de boekjes er anders uit, maar ze gaan allemaal over de Bloemengroep, een spionagenetwerk in de Tweede Wereldoorlog.

Elke agent heeft als dekmantel een bloemennaam. Als Gladiool, Roos, Tulp, Jasmijn, Crocus en Boterbloem voeren ze acties uit over de hele wereld, in opdracht van de opperbloem himself: Sir James, oftewel Anjer.

Meer over de Bloemengroep...

TOP
DE 5 ROGER MOORE'S EN SEAN CONNERY'S VAN DE SERIE


In de tweede helft van de serie komen een aantal agenten vaker terug in de hoofdrol: Ross Nolan (4 x), Nick Bailey (14 x), Gerald Blair (16x) en Roger Hallan (3x).
Natuurlijk zijn dat heel verschillende karakters, met eigen aardigheden, achtergronden en belevenissen.

Hoe verschillend? Bekijk de aparte pagina met beknopte portretten van die agenten die we na al die delen zo goed hebben leren kennen en... eh..
leren kennen?

Meer over de vijf agenten ...

TOP
TIEN X DE TIJD IN BEELD

perfecte dekmantel...


Geheim Agent is een product van zijn tijd, en dat zie je erin terug: de sterotiepen, actualiteit, kleding en taal.
Maar je ziet ook terug dat de makers zelf onder druk werkten, en de lat niet altijd even hoog legden. Niet altijd tijd dus voor een kloppende tekening, origineel plot, goede tekst of adequate vertaling.

Bekijk 10 voorbeelden van de tijd in beeld

TOP
SSST...NIET VERKLAPPEN, GEHEIME CODE

wie of wat is BB?


Bij spionage hoort geheimschrift.
Op de omslagen van de nummers 13, 16, 18 en 19 staat een symbool waarvan de betekenis onbekend is. Misschien initialen van de tekenaar, maar dat is niet helemaal logisch: op nummer 18 staat namelijk ook nog een handtekening. En hoewel de naam niet goed te lezen is (B. van Vugt?), lijkt het geen BB.

Na zoveel jaar moet dit dossier maar openbaar gemaakt worden.
Wie weet het geheim te ontrafelen?

TOP
NIET GESCHIKT VOOR JEUGDIGE LEZERS

klik voor groter plaatje

In de jaren zestig was er nog geen Grand Theft Auto, Evil Dead of Faces of Death. Strips werden toen gezien als verderfelijk voor de jeugd.

Op het laatste plaatje van nr 7 zien we een fraai staaltje zelfcensuur. Hoewel sprake is van 'een lugubere trofee' die de jongen bij zich heeft, zien we daar niks van.
Een geoefend kijker ziet het wel: in het midden is wat weggekrast, en met een beetje fantasie zie je duidelijk dat hier een hoofd omhoog gehouden werd.
Huh, griezelig.

TOP
HET GELE TEKEN

Geel voor Revolutie


Het logo van de serie veranderde nogal. T/m nr 20 het silhouet van een agent in een rechthoek (met een rode, witte of zwarte rand) waar de woorden 'Geheim' en 'Agent' in outline letters binnen aparte blokjes overheen staan. Van 21 t/m 33 zijn die woorden blauw (zonder aparte blokjes), en de rand van de rechthoek altijd rood. Vanaf nr 34 is het logo een blauw blokje met witte tekst... behalve nummer 43: die is als enige in de serie geel.
(Waarschijnlijk om een contrast te vormen met de ondergrond van de titel, die dezelfde kleur blauw heeft. Bij nr 39 is om die reden de kleur blauw in het logo al wat lichter gemaakt. Bij latere nummers werd die moeite niet meer gedaan. )

BESTAAT NUMMER 29 EIGENLIJK WEL?

een gat tussen 28 en 30


Als je vroeger dit soort boekjes kocht, streepte je achterop aan welke nummers je al had. Dat is wat lastig met Agent nr 29: die staat namelijk nergens vermeld, ook niet als het lijstje achterop duidelijk bijgewerkt is.

Vanaf nr 66 staan er helemaal geen lijstjes meer achterop. Maar nr 29 is overigens wel gewoon verschenen. En staat bij zichzelf wèl vermeld op de achterpagina...als enige dus.

TITEL TYPVOUTEN

verdwenen geld & letter

Waarschijnlijk doordat de boekjes in Spanje werden gedrukt, was de tekscorrectie niet optimaal. Het wemelt van de schrijffouten, tot op de voorpagina toe. Zo is de titel van nr 23 " Spionnage in Saigon".

Opvallend is nr 38, waarin samen met de Miljoenen ook een letter e verdween - zie hiernaast.


UITGEVER NOOITGEDACHT OF VELDBOEKET?

bloemen achterop de herdruk

T/m nr 20 staat als uitgeversadres achterop: Nooitgedacht, Herenstraat 41 b Hilversum. Van 21 t/m 48 is dat Prinsenstraat 16a Hilversum. Van 49 t/m 65 staat er slechts de naam van de uitgever - geen adres meer. Na nr 66 wordt de achterkant alleen nog gebruikt voor aankondigingen van andere series.

Tot de beide heruitgaven 101 en 102. Die vermelden achterop Veldboeket Lektuur Zaltbommel (en Mondial Boekimport Baarn). Misschien een lichte verwijzing naar de Bloemengroep waarvan hier twee delen herdrukt worden?

VERSCHEEN MAANDELIJKS.

"64 pagina's in beeld. Verschijnt maandelijks" staat er vanaf nr 1 voorop Geheim Agent.
De stripcatalogus van Matla geeft ons houvast in welke jaren we die maanden moeten plaatsen:

1965 12 nrs (1 t/m 12); 1966 12 nrs (13 t/m 24); 1967 12 nrs (25 t/m 37); 1968 12 nrs (37 t/m 48); 1969 12 nrs (49 t/m 60); 1970 12 nrs (61 t/m 72); 1971 12 nrs (73 t/m 84); 1972 5 nrs (85 t/m 89).

Matla schat de beide herdrukken van Veldboeket / Mondial (nrs 101, 102) uit 1973 .

NIETJE, WITTE, RODE EN GELE RUG.

rode rug kost 60 ct

Geheim Agent wordt t/m nr 20 gedrukt in Nederland (Drukkerij Holland Rotterdam staat achterop in kleine lettertjes). Ze hebben dan nog een nietje in de rug.
Daarna is de rug wit zolang ze 50 ct kosten (t/m 69), en rood voor 60 ct (t/m 89).

De beide herdrukken hebben weer een gele rug - en moeten dan 100 cent kosten, ofwel fl 1.
(Voor de jongsten onder ons: dat is ongeveer € 0,45).


TOP