BUFFELJAGER

De bison vormt een essentieel onderdeel van de Indiaanse leefwijze. Aaron Saxon leert dat gegeven kennen en waarderen wanneer hij na een stampede een tijd onder Indianen verblijft om aan te sterken. Als hij daarna gaat werken als bisonjager voor de spoorwegen, ziet hij tot zijn grote woede dat de bison voor sommigen niet meer is dan een manier om snel geld te verdienen ten koste van de indianen. De strijd die ontbrandt kan maar 1 uitkomst hebben.