VECHT, COWBOY!

Iedereen lacht er een beetje om. Dan Kost is een prima cowboy maar hij ontloopt moeilijkheden. Hij heeft zelfs geeneens een wapen. Zijn vader ziet het met lede ogen aan. De nieuwe burgemeester Randall aast op grootgrondbezit en op een goede dag wil hij Dan's vader ompraten. Dan ziet toe hoe Randall niet alleen zijn vader ombrengt, maar ook zijn oog op Dan's meisje heeft laten vallen. Grijpt hij in? En is het nog op tijd?