LOOD EN DOOD

Op terugtocht van een geslaagde veeverkoop in opdracht van zijn baas wordt Tex Rigan plots beschoten door een jonge onbekende. Het schijnt dat andere mannen van zijn baas tekeer zijn gegaan en de slachtoffers schieten nu terug. Niet helemaal het juiste doelwit dus, maar het brengt Tex wel in een lastige spagaat tussen zijn rechtsgevoel en trouw aan de baas.