TWINTIG KERVEN

Na jaren gevangenschap rijdt Kirk Williams als vrij man de bajes uit. 20 kerven staan er in zijn revolver, en zijn voornemen is om zijn leven van toen af te ronden met een laatste 21e kerf. Een kerf voor de man die ervoor verantwoordelijk is dat zijn leven zo verwoest is.