BUITEN DE WET

Pancho en Harry stuiten plots op de boeven van gunman Red Curtis. Ze weten zich tenauwernood te redden maar hun aanwezigheid in de buurt van de schurken gaat een eigen leven leiden. Heel Dalton City keert zich tegen hen en ze zien zich genoodzaakt de boeven zelf op te zoeken. Die zitten intussen bij hun Indiaanse vrienden.