TERREUR

De Daltons: een bende broers en neven die gespecialiseerd zijn in treinovervallen. Voor hun laatste grote slag hebben ze het oog laten vallen op de beide banken van Coffeyville.

1 van de 54 'historische' Lasso titels.
Bekijk het overzicht.