STORM OVER GERONIMO

De beloofde levering van voedsel aan de Indianen blijft achterwege, dus pakt Geronimo de strijdbijl weer op. Mustang weet een nieuwe levering van vee te organisieren, maar tussenpersoon Stack slaat er een slaatje uit door de gezonde kudde te verwisselen met een kudde uit Mexico. De bedrogen Indianen gaan weer op rooftocht, dus aan Mustanbg de taak om de goede bedoelingen te bewijzen plus de juiste kudde weer op te sporen.

5e van 6 Mustang Gray titels.