OP DE VUIST

Indianen roeren zich in het grensgebied en blijken van wapens te worden voorzien door Mexicanen. Gray laat zijn luitenant Milton een verrassingsaanval uitvoeren op Mexicaans grondgebied, maar de missie lekt uit. Kolonel Don Gomez neemt de troep gevangen en dat dwingt Gray tot een grootscheepse actie om enerzijds de Mexicanen op hun nummer te zetten en anderzijds zijn oude vijand Zwarte Donder de voet dwars te zetten. Die gaat namelijk net weer een voorraad wapens in ontvangst nemen.

3e van 6 Mustang Gray titels.