DREIGENDE OORLOGSTROMMELS

Fort Paterson vlakbij de Pecos rivier wordt overvallen door Comanchen, die de 2 aanwezige blanke vrouwen als gevangenen meevoeren. Mustang Gray sluit zich als scout aan bij de strafexpeditie onder leiding van majoor Crookman, samen met zijn makkers Charlie Summers en Cal. In plaats van een rechttoe rechtaan overval sluipt Gray het indianenkamp binnen en weet de vrouwen te bevrijden. Hij moet er wel een persoonlijk duel voor met hoofdman Yellow Buckle uitvechten. Vervolgens besluiten de Indianen tot een grootscheepse aanval op Grensstad, waar Crookmans troep is gelegerd. De val van de stad wordt tenauwerbood voorkomen, en dat leidt tot de oprichting van een apart korps onder Gray, dat de grensstreek moet bewaken: de Texas Rangers.

1e van 6 Mustang Gray titels.