Het gele gevaar

Hersenspoeling achter het Bamboe Gordijn?
Terwijl China uit onbekende bron uranimun invoert, getuigen Amerikaanse agenten op de Chinese televisie van hun geloof in de Chinese wens naar wereldvrede. Geheim agent Denver mag naar China om verklaringen te zoeken. De antwoorden lijken dichtbij te vinden, bij zijn chef en diens secretaresse.