Executie!!!

De Pentagon plannen voor atoomdefensie zijn ontvreemd door Aspid, een internationale spionnen organisatie. Agent Alan Dexter van Sectie E (Executie) moet erop uit. Aspid is wel erg goed op de hoogte van wat zich binnen het Pentagon afspeelt.